Контакты

Jono Nikoličiaus įmonė
Į.k.152767719
Adr.: Naglių 3-1, Neringa LT 93123
A/s Nr.LT857300010078207298
AB bankas“ Hansabankas“

Tel. +370 682 58595
+370 686 685329

E-mail
jonasnikolicius@gmail.com